نوشته هام

پرلز میگه انسان اگر نداند در حال حاضر کجا قرار دارد چاره ای ندارد که به گذشته یا آینده بگریزد.
در حال حاضر یه دهه هفتادی مجردم
لیسانس آی تی دارم 
مدیر سایت یک مجموعه هستم
و وبلاگنویسم