نوشته هام

۴۴ مطلب در ارديبهشت ۱۴۰۱ ثبت شده است

دعا

۳۱
ارديبهشت
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۳۱ ارديبهشت ۰۱ ، ۲۲:۱۷
 • ۲۵ نمایش
 • اقای ‌ میم
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۸ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۸:۲۰
 • ۲۴ نمایش
 • اقای ‌ میم

آرامش میخوام

۲۸
ارديبهشت
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۸ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۱:۴۷
 • ۲۸ نمایش
 • اقای ‌ میم
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۷ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۱:۴۸
 • ۴۸ نمایش
 • اقای ‌ میم

بچه خودم

۲۶
ارديبهشت
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۶ ارديبهشت ۰۱ ، ۲۲:۴۷
 • ۳۶ نمایش
 • اقای ‌ میم

خدایا سختی بده

۲۵
ارديبهشت
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۵ ارديبهشت ۰۱ ، ۰۳:۳۳
 • ۵۶ نمایش
 • اقای ‌ میم

شب نوشته

۲۴
ارديبهشت
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۴ ارديبهشت ۰۱ ، ۰۲:۴۸
 • ۵۰ نمایش
 • اقای ‌ میم

بابا تفکر برتر

۲۱
ارديبهشت
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۱ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۴:۰۰
 • ۳۱ نمایش
 • اقای ‌ میم

مادر

۲۱
ارديبهشت
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۱ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۲:۵۵
 • ۲۵ نمایش
 • اقای ‌ میم

تنهایی

۲۰
ارديبهشت
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • ۲۰ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۷:۵۵
 • ۴۱ نمایش
 • اقای ‌ میم